گلاب درجه یک کاشان

40,000 تومان

گلاب دو آتیشه
درجه 1
یک لیتری
از کوهستانهای مرق کاشان

شرکت سان لایک با در اختیار داشتن دشت گل و تولیدی گلاب و عرقیجات در منطقه قمصر کاشان و همچنین کوهستانهای مرق افتخاربازرگانی و پخش در سراسر کشور به متقاضیان را دارد. درصورت تمایل به سفارش به قسمت عرقیجات مراحعه و ثبت سفارش نموده و یا از طریق شماره های شرکت و کانالهای ارتیاطی با کارشناسان سان لایک در ارتباط باشید.