ژل حالت دهنده سخت کتيرا اليکس پلاس

35,000 تومان

شماره پروانه بهره برداری:753
شماره پروانه بهره برداری صنایع:126/80635
شماره پروانه ساخت1154/ظ/39